advertisement
Game Creator FREE & Easy!Game Creator No Coding! Game Creator - How to make a game. FREE & Easy!Game Creator No Coding!
Installs: 10+
Fish live or Die
Usages: 10+
Description
Điều khiển chú cá của bạn bằng các click vào màn hình điện thoại để chú cá bơi lên, không click thì chú cá bơi xuống, tránh va chạm vào đá ngầm, nếu va chạm cá sẽ chết, vượt qua các tảng đá ngầm thì điểm của bạn tang lên. Hãy chơi game xem điểm tối đa của bạn là bao nhiêu?

Download
 
 -
Scan
QR code